Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik engagerar sig i FNs anti-korruptions arbete

Christina Båge-Friborg, Hållbarhetschef, var en av talarna på halvårsavstämningen för Sida-nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) där hon presenterade resultatet av arbetet från anti-korruptionsgruppen.

Den 26 november 2014 hölls halvårsavstämningen för Sida-nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD). SLSD är ett nätverk som bildades 2013 och som består av ca 27 ledande företag med svensk koppling, däribland Sandvik, Scania, Elekta, SKF, Ericsson, H&M, IKEA, Indiska, Löfbergs Lila, Tele2, Ratos, SPP, SEB, Systembolaget och Volvo. Tillsammans med biståndsorganet Sida arbetar nätverket för en hållbar global utveckling och minskad fattigdom i världen.

Sandvik, som representeras av Christina Båge-Friborg, Hållbarhetschef, deltar i och bidrar till arbetsgruppen som fokuserar på anti-korruption.

Christina Båge-Friborg var talare under mötet och redovisade resultatet av arbetet som anti-korruptionsgruppen drivit sedan nätverkets start.

Tack vare ett proaktivt påverkansarbete inom och framförandet av konkreta förslag till FN, innehåller nu utkastet till de nya hållbarhetsmålen som FN:s medlemsstater ska förhandla, två delmål inom korruptionsbekämpning som väl svarar mot arbetsgruppens förslag - "substantially reduce corruption and bribery in all its forms" och "develop effective, accountable and transparent institutions at all levels".

"Genom vårt deltagande i SLSD har vi en fantastisk möjlighet att bidra till och påverka nästa globala utvecklingsagenda. Arbetet med korruptionsbekämpning har uppmärksammats och rönt intresse från många håll. Nu går processen för de nya hållbarhetsmålen in i hårda förhandlingar, det är därför viktigt att vi i SLSD fortsätter vårt arbete – gemensamt och individuellt." kommenterar Christina Båge-Friborg.

"Antikorruptionsfrågor är en viktig fråga som hindrar utvecklingen i världen – vilket i sin tur kan utgöra hinder för oss i vår verksamhet. Vi tror på att göra gemensam sak i att bekämpa korruptionen på många olika sätt, både genom ett starkt internt arbete, och genom olika externa kanaler, SLSD är ett sådant exempel. Att dela erfarenheter och lärande samt att söka partnerskap är en viktig del av denna process."

Relaterad länk