Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik fortsatt listat i FTSE4Good Index

Sandvik har åter bekräftats som medlem av det prestigefyllda hållbarhetsindexet FTSE4Good Index Series, ett index som mäter hur internationella företag bedriver sitt hållbarhetsarbete inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden ("ESG"). Syftet med FTSE4Good, som lanserades 2001, är att ge investerare verktyg för att identifiera företag som uppfyller globalt erkända hållbarhetskriterier.

– Vi har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet eftersom vi är övertygade om att detta bland annat kommer att leda till ökad kundnöjdhet och därmed ökad tillväxt. Det ger oss även fördelar i fråga om att attrahera investerare, både internationella och svenska, samt framtida medarbetare. Att vi är fortsatt inkluderade i FTSE4Good visar att vi är framgångsrika i vårt hållbarhetsarbete, vilket i en allt större utsträckning är en integrerad del av vår affärsverksamhet och vår företagskultur, säger Olof Faxander, verkställande direktör och koncernchef.

FTSE (Financial Times Stock Exchange) är, tillsammans med Dow Jones Sustainability Index, ett av de mest erkända hållbarhetsindexen världen över. FTSE utvärderar bolagens hållbarhetsarbete baserat på publicerad information inom de tre ESG-områdena, med totalt över 300 tillhörande indikatorer:

  • Miljö: Klimatförändring, föroreningar och resurser, vatten, biologisk mångfald, och leverantörskedjan ur ett miljömässigt perspektiv
  • Socialt: Arbetsrätt, mänskliga rättigheter och samhällsansvar, arbetsmiljöfrågor (hälsa och säkerhet), kundansvar och leverantörskedjan från ett socialt perspektiv
  • Styrning: Bolagsstyrning, riskhantering, korruptionsarbete och skattegenomlysning

– Jag är väldigt nöjd över att vi fortsatt är medlemmar av FTSE4Good Index Series. Det är ett tecken på att vi är på rätt väg. Inte desto mindre är det viktigt att vi fortsätter att utvecklas och att vi förblir transparenta i vår kommunikation så att vi även i framtiden är inkluderade i FTSE4Good, eftersom kriterierna ständigt uppdateras och blir allt svårare att möta, säger Christina Båge-Friborg, hållbarhetschef på Sandvik.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.