Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Valberedning inför årsstämman 2015

Sandvik AB:s årsstämma antog den 2 maj 2012 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda.

Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningen har dessutom möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en ledamot av styrelsen till valberedningen. Vid bildandet av valberedningen ska ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna, varvid en grupp aktieägare ska anses utgöra en ägare om de har ägargrupperats i Euroclear-systemet. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen ska inför årsstämman 2015 ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelse­ledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Anders Nyberg, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Håkan Sandberg, Handelsbanken AB, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa
  • Kaj Thorén, Alecta
  • Tomas Hedberg, Swedbank Robur fonder
  • Anders Nyrén, Sandviks styrelseordförande

Den aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2015 kan göra detta till valberedningens sekreterare Bo Severin genom post ställd till: Sandvik AB, att: Bo Severin, Box 510, 101 30 Stockholm eller via email: bo.severin@sandvik.com. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2014.

Sandvik AB - Valberedning inför årsstämman 2015 (PDF)

Stockholm den 2 oktober 2014

Sandvik AB

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.