Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Jim Nixon utsedd till ny chef för Sandvik Venture och medlem i koncernledningen

Jim Nixon har utsetts till chef för Sandvik Venture och medlem av Sandviks koncernledning. Han efterträder Tomas Nordahl, som lämnar Sandvik för ett uppdrag utanför bolaget.

Jim Nixon är för närvarande chef för Varel International Energy Services Inc, ett bolag inom den starkt växande energisektorn, som Sandvik förvärvade tidigare i år. Jim Nixon har lång erfarenhet av energisektorn också från ledande positioner i SDBS, som utgjorde en del av den globala teknikkoncernen Dresser Industries.

-Jim Nixon har en utomordentligt stark bakgrund som kommer Sandvik till stor nytta med tanke på vår strategiska inriktning med ökat fokus på att växa inom energisegmentet. Hans entreprenörserfarenhet och bakgrund från energisektorn kommer särskilt väl till pass inom Sandvik Venture med affärsområdets fokus på att utveckla och expandera ett antal verksamheter på liknande sätt som han har fått Varel att växa under en tid. Jag har lärt känna Jim Nixon i samband med Varelförvärvet och är övertygad om att han i sin nya roll blir en mycket stor tillgång för Sandvik, säger Sandviks VD och koncernchef Olof Faxander.

Tomas Nordahl har arbetat i Sandviks koncernledning sedan 2011 och som chef för Sandvik Venture sedan 2012. Han lämnar Sandvik för en befattning som senior partner inom Boston Consulting Groups globala verksamhet.

-Jag önskar Tomas Nordahl lycka till i hans framtida karriär. Han har varit synnerligen instrumentell i vårt viktiga strategiarbete. Tomas Nordahl har även etablerat en stabil grund för Sandvik Venture, inte minst inom olja- och gasområdet, säger Olof Faxander.

Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2015. Vid samma tillfälle övergår ansvaret för strategi, IT och inköp, som funnits hos Tomas Nordahl, till Sandviks ekonomi- och finansdirektör Mats Backman.

För ytterligare information kontakta Magnus Larsson, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel. 08 456 12 40 eller Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel. 08 456 12 37.

Stockholm den 27 oktober 2014

Sandvik AB

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2014 kl. 08.15.

Jim Nixon utsedd till ny chef för Sandvik Venture (PDF)