Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014

  • Orderingång 20 981 miljoner kronor
  • Fakturering 22 593 miljoner kronor
  • Rörelseresultat 2 462 miljoner kronor
  • Rörelsemarginal 10,9 %
  • Resultat före skatt 2 001 miljoner kronor
  • Resultat per aktie 1,17 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08 456 12 40 (Magnus Larsson), 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh) 08 456 12 30 (Oskar Lindberg) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 27 oktober 2014 kl.10:00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir
Stockholm den 27 oktober 2014
Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander

Verkställande direktör och koncernchef

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2014 kl. 08:00.

Läs rapporten(PDF-dokument, 516 kB)