Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik Materials Technology avyttrar distributionsverksamhet i Australien och Nya Zeeland

Sandvik Materials Technology avyttrar distributionsverksamheten i Australien och Nya Zeeland till Vulcan Steel Ltd.

Den avyttrade verksamheten avser tillverkning och distribution av rostfria stålprodukter och korrosionsbeständiga material i Australien och Nya Zeeland.

Faktureringen i de avyttrade enheterna uppgick 2013 till omkring 930 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 7 %. Verksamheterna omfattar 190 anställda, varav 125 i Australien och 65 i Nya Zeeland. Enheterna ingår för närvarande i produktområde Tube inom affärsområdet Sandvik Materials Technology.

De avyttrade enheterna har en begränsad koppling till resten av affärsområdet och produkter från Sandviks eget produktionssystem utgör en mycket liten del av den totala försäljningen. Avyttringen påverkar inte Sandviks övriga verksamhet i de berörda länderna.

Vulcan Steel Ltd är en privatägd ståldistributör med verksamhet i Australien och Nya Zeeland, inklusive 22 anläggningar för distribution av rör, stång och tråd samt service av plåtprodukter. Ett distributions-avtal har upprättats mellan Sandvik och den nya ägaren som del av transaktionen. Det möjliggör fortsatta leveranser av Sandvik Materials Technologys produkter till regionen.

- Avyttringen ligger väl i linje med Sandvik Material Technologys strategi att fokusera på attraktiva segment, såsom energi, och att lämna verksamhetsområden som inte anses vara en del av kärnverksamheten. Vi utvecklar kontinuerligt vår portfölj mot allt mer avancerade produkter och material, för de mest krävande industrierna, säger Petra Einarsson, affärsområdeschef på Sandvik Materials Technology.

Transaktionen beräknas vara slutförd under oktober 2014.

Stockholm, 2 september 2014

För ytterligare information kontakta Magnus Larsson, chef för investerarrelationer, Sandvik AB, tel. 08 456 12 40 eller Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel. 08 456 12 37.

Sandvik Materials Technology avyttrar distributionsverksamhet i Australien och Nya Zeeland (PDF)