Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik fortsatt med i "Ethibel Excellence Investment Register"

Sandviks fortsatta medverkan i Ethibel Excellence Investment register bekräftades av Forum Ethibel (www.forumethibel.org). Detta visar att vi presterar bättre än genomsnittet i branschen när det gäller Corporate Social Responsibility (CSR).

Att vara med i Ethibel Excellence Investment register gör oss till en ännu mer intressant investering för en lång rad internationella investerare. Det bekräftar också vårt förstärkta fokus på och proaktiva arbete för att uppfylla vår ambition att bli ett av de mest hållbara företagen i vår bransch samt hur denna strävan skapar ett värde för oss som företag.

För mer information, besök Forum Ethibel