Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2014

Andra kvartalet 2014

  • Orderingång 21 194 miljoner kronor
  • Fakturering 22 051 miljoner kronor
  • Rörelseresultat 2 556 miljoner kronor
  • Rörelsemarginal 11,6 %
  • Justerat rörelseresultat 2 631 miljoner kronor
  • Justerad rörelsemarginal 11.9%
  • Resultat före skatt 2 099 miljoner kronor
  • Resultat per aktie 1,22 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08 456 12 40 (Magnus Larsson), 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli 2014 kl.10:00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.se/investerare

Stockholm den 17 juli 2014

Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander

Verkställande direktör och koncernchef

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2014 kl. 08:00.