Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB emitterar en 12-årig Euroobligation på 350 miljoner Euro

Sandvik har under veckan emitterat en 12-årig Euroobligation med nominellt värde av 350 miljoner Euro som förfaller i juni 2026 inom det existerande "Euro Medium Term Note"-programmet.

Kupongräntan på 3 procent är den lägsta någonsin för en industriell låntagare med BBB kreditbetyg för en 12-årig transaktion.

Genom denna transaktion stärks Sandviks investerarbas i Europa ytterligare.

Transaktionen genomfördes gemensamt av Barclays, Citi och Société Générale på uppdrag av Sandvik AB.

Stockholm den 13 juni 2014

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, tel 08-456 12 37 eller Anders Örbom, finansdirektör, Sandvik AB, tel 08-456 13 21.

Sandvik AB emitterar 12-årig Euroobligation på 350 miljoner Euro (PDF)