Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB:s årsredovisning för 2013

Sandvik AB:s årsredovisning för 2013 finns från och med idag tillgänglig på www.sandvik.se. Årsredovisningen har även tryckts i en mindre upplaga för aktieägare som beställt denna.

Stockholm den 14 april 2014

Sandvik Aktiebolag

Informationen är sådan som Sandvik AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2014, kl. 14.00.