Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ny chefsjurist och ny chef för Sandvik Mining har utsetts

Åsa Thunman har utsetts till chefsjurist vid Sandvik. Scot Smith har utsetts till chef för Sandvik Mining. Båda blir nya medlemmar i Sandviks koncernledning.

Åsa Thunman är för närvarande Senior Vice President och chefsjurist på Securitas AB, en tjänst hon haft sedan 2011. Före Securitas, där hon började 2009, hade hon ledande positioner vid Elekta AB, bland annat som chefsjurist. Hon har också gedigen bakgrund som advokat vid en av de ledande juristfirmorna i Sverige. I tillägg till sin position vid Securitas är Åsa Thunman styrelseledamot i Scania. Åsa Thunman kommer senast 1 oktober 2014 att efterträda Bo Severin, som går till en tjänst som Group Senior Advisor inom Sandvik.

Scot Smith är för närvarande chef för divisionen Sulzer Pumps. Tidigare var han chef för Weirs gruvdivision under en period av elva år. Under sin karriär har han dessutom haft ledande positioner vid Schefenacker, Britax Vision Systems, General Motors och Van Dresser Corporation. Scot Smith kommer att börja sin anställning på Sandvik vid en tidpunkt som kommer att meddelas senare.

Gary Hughes, chef för Sandvik Mining, kommer att övergå till en tjänst som chef för försäljning och marknadsföring vid samma affärsområde. Han kommer i sin nya roll och med sin omfattande erfarenhet ha ett starkt fokus på att ytterligare förbättra Sandviks kundrelationer.

- Gary Hughes har under utmanande omständigheter bidragit högst påtagligt till vår gruvaffär. Detta ger goda möjligheter för Scot Smith att fortsätta utveckla denna verksamhet. Han kommer att förstärka ledningsgruppen för Sandvik Mining samtidigt som Gary Hughes i sin nya roll med fokus på försäljning och marknadsföring blir en stor tillgång, säger Olof Faxander, Sandviks VD och koncernchef.

- Både Åsa Thunman och Scot Smith har omfattande erfarenhet från relevanta industrier och företag. Det gör dem synnerligen lämpliga att driva vår legala enhet respektive vår gruvaffär framåt, säger Olof Faxander. Han uttrycker sin uppskattning över Bo Severins värdefulla bidrag som chefsjurist, en roll han innehaft sedan år 2000, liksom för att han initierat förbättringar inom företagets globala processer på det juridiska området.

Idag annonseras även att Sandvik med omedelbar verkan välkomnar ZZ Zhang som Executive Vice President och ansvarig för emerging markets, samt Olle Wijk som Executive Vice President och chef för koncernens forskning och utveckling, i koncernledningen. De har hittills varit medlemmar av Sandviks utökade koncernledning.

- När vi tar in R&D liksom en representant för tillväxtmarknader i vår koncernledning är jag övertygad om att det ytterligare kommer att stärka Sandvik i vår utveckling mot att bli företaget som sätter industristandarden, säger Olof Faxander.

Stockholm den 25 april 2014

Sandvik AB

Ny chefsjurist och ny chef för Sandvik Mining har utsetts till Sandvikkoncernen (PDF)

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 kl 08.15.

För ytterligare information kontakta Pär Altan, chef för externkommunikation, Sandvik AB, 08 456 12 37 eller Jessica Alm, kommunikationsdirektör, Sandvik AB, 08 456 12 88.