Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2014

Första kvartalet 2014

  • Orderingång 22 496 miljoner kronor
  • Fakturering 20 783 miljoner kronor
  • Rörelseresultat 2 478 miljoner kronor
  • Rörelsemarginal 11,9 %
  • Resultat före skatt 2 042 miljoner kronor
  • Resultat per aktie 1,19 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08 456 12 40 (Magnus Larsson), 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En telefonkonferens kommer att hållas den 25 april 2014 kl.10:00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir

Stockholm den 25 april 2014

Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander

Verkställande direktör och koncernchef

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 kl. 08:00.