Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2014

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av styrelseledamöterna Olof Faxander, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Anders Nyrén föreslås omväljas som styrelseordförande. Fredrik Lundberg har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Valberedningen består av Anders Nyberg, Industrivärden, valberedningens ordförande, Håkan Sandberg, Handelsbanken AB, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa, Kaj Thorén, Alecta, Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder, samt Anders Nyrén, Sandviks styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i Sandvik AB.

Årsstämman kommer att hållas den 13 maj 2014 kl. 17.00 på Göransson Arena i Sandviken.

Ytterligare information kan erhållas av valberedningens ordförande, tel 08-666 64 00.

Stockholm den 21 mars 2014

Sandvik AB