Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Styrelsen föreslår ett långsiktigt incitamentsprogram 2014

Sandvik AB:s styrelse föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för 2014 ("LTI 2014") i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram.

LTI 2014 omfattar cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Sandvik-koncernen. Deltagandet förutsätter en investering i Sandvik-aktier. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger deltagaren rätt att, efter en treårsperiod, vederlagsfritt tilldelas en Sandvik-aktie. Varje Sandvik-aktie som investerats i ger även deltagaren rätt att vederlagsfritt tilldelas ytterligare aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie uppfylls.

Styrelsens avsikt är att också inför årsstämmorna 2015 och 2016 föreslå incitamentsprogram enligt samma principer som LTI 2014. Det totala antalet aktier som kan komma att tilldelas inom ramen för de långsiktiga incitamentsprogrammen under åren 2014-2016 ska vara högst 12 540 000 aktier, vilket motsvarar cirka en procent av antalet utestående aktier i Sandvik. LTI 2014 omfattar högst 3 500 000 aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part.

Den totala kostnaden för LTI 2014 beräknas uppgå till högst 293 miljoner SEK, under antagande om en maximal måluppfyllelse och ett högsta pris per aktie om 100 SEK.

Styrelsen föreslår ett långsiktigt incitamentsprogram 2014 (PDF)

Stockholm den 24 mars 2014

Sandvik AB