Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet 2013

Fjärde kvartalet 2013

  • Orderingång 20 794 miljoner kronor
  • Fakturering 21 770 miljoner kronor
  • Rörelseresultat 590 miljoner kronor
  • Rörelsemarginal 2,7 %
  • Justerat rörelseresultat 2 390 miljoner kronor
  • Justerad rörelsemarginal 11,0%
  • Resultat före skatt 66 miljoner kronor
  • Resultat per aktie 0,04 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08 456 12 40 (Magnus Larsson) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En telefonkonferens kommer att hållas den 3 februari 2014 kl.10:00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir
Stockholm den 3 februari 2014

Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander

Verkställande direktör och koncernchef


Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2014 kl. 08:00.