Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik förvärvar Varel International Energy Services Inc.

Sandvik har slutit avtal om att förvärva Varel International Energy Services Inc. (Varel). Förvärvspriset uppgår till cirka 740 miljoner USD. Innan förvärvet kan slutföras krävs godkännande av berörda myndigheter samt viss miljömässig due dilligence.

Varel är en global leverantör av lösningar för prospektering och utbyggnad av olje- och gasfyndigheter med fokus på borrkronor och så kallade downhole-produkter. De viktigaste kunderna återfinns inom olje- och gassektorn med viss exponering mot kunder inom gruv- och anläggningsindustrin. Produktionsanläggningar återfinns i Houston (USA), Matamoros (Mexiko), Aberdeen (Skottland), Tarbes (Frankrike), samt i Kurgan (Ryssland). Huvudkontoret ligger i Carrollton i USA.

Omsättningen 2013 uppgick till cirka 340 miljoner USD. Förvärvet förväntas bidra något positivt till vinst per aktie redan det första året. Antalet medarbetare var cirka 1 300. Varel kommer att bilda ett nytt produktområde inom affärsområdet Sandvik Venture.

– Förvärvet ger oss en plattform för att erbjuda borrningslösningar inom olje- och gassektorn. Varels starka marknadsposition och kunderbjudande i kombination med Sandviks kompetens inom borrapplikationer och omfattande kunskap inom material och skärande bearbetning kommer att stödja Varels fortsatta tillväxt. Jag är mycket imponerad av Varel och ser fram emot att samarbeta med dem för att tillvarata våra gemensamma möjligheter, säger Tomas Nordahl, chef för Sandvik Venture.

– Genom förvärvet fortsätter vi att positionera Sandvik inom attraktiva tillväxtsegment där vi kommer att leverera lösningar som ökar kundernas produktivitet. Detta är i linje med Sandviks tillväxt-ambition och en hävstång för att tillvarata vårt omfattande tekniska kunnande och Varels marknadsposition, säger Olof Faxander, VD och koncernchef för Sandvik.

Stockholm den 7 januari 2014

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Magnus Larsson, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel. 08 456 12 40 eller Conny Rask, Press- och PR-chef Sandvik AB, tel. 026 26 51 49

Sandvik förvärvar Varel International Energy Services Inc. (PDF)