Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik påbörjar optimeringen av försörjningskedjan

På kapitalmarknadsdagen i september tillkännagav Sandvik avsikten att öka effektiviteten inom försörjningskedjan och minska antalet anläggningar från nuvarande 150 till cirka 125 inom tre–fyra år.

Den inledande fasen av optimeringen av försörjningskedjan påverkar cirka tio produktionsenheter, huvudsakligen i Europa. Information angående individuella anläggningar kommer att kommuniceras från fall till fall. Målet för de årliga strukturella besparingarna ligger på cirka 800 miljoner kronor vid utgången av 2015 till en kostnad av 900 miljoner kronor som kommer att belasta resultatet för fjärde kvartalet. Nästa fas förväntas offentliggöras i början av 2015, och avsättningar kommer att belasta resultatet för den perioden.

Dessutom genomför Sandvik Mining åtgärder för att ytterligare justera kostnaderna efter den nuvarande efterfrågan, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Åtgärderna förväntas att spara cirka 500 miljoner kronor på årsbasis och innefattar engångskostnader på cirka 400 miljoner kronor som kostnadsförs under fjärde kvartalet. Dessutom tillkommer kostnader, efter genomgång av projekt relaterat till gruvsystem, nedskrivningskostnader på grund av en mycket låg efterfrågan på prospekteringsutrustning och andra poster som inte påverkar kassaflödet på totalt 500 miljoner kronor att kostnadsföras under fjärde kvartalet.

Detta innebär att resultatet för fjärde kvartalet kommer att påverkas med engångskostnader om totalt 1,8 miljarder kronor av vilket hälften påverkar kassaflödet.

Sandvik Mining anpassar försörjningskedjan för få en bättre kostnadsstruktur och konkurrensfördelar i syfte att förbättra serviceförmågan till kunderna. Här ingår nedläggning av enheter, inklusive avveckling och överföring av verksamhet till andra enheter. Det innebär även investeringar i nya anläggningar på snabbt växande marknader och expansion av existerande anläggningar. Engångskostnader om 1,2 miljarder kronor kommer att belasta fjärde kvartalet 2013, inklusive kostnader för att anpassa kostnadsbasen till rådande efterfrågan, genomgång av projekt relaterat till gruvsystem och nedskrivningskostnader. Dessa åtgärder förväntas generera besparingar om cirka 1 miljard kronor, med full effekt vid utgången av 2015. Halva beloppet härrör från kostnadsjusteringar för att motsvara den aktuella efterfrågan.

För Sandvik Machining Solutions utgör nedläggningar och neddragningar av produktionsenheterna viktiga steg för att hantera den nuvarande överkapaciteten och minska produktionskostnaderna. Nedläggningarna syftar även till att bättre anpassa affärsområdets försörjningskedja till den globala efterfrågan. Fjärde kvartalet kommer att belastas med 350 miljoner kronor i engångskostnader, med årliga besparingar om cirka 200 miljoner kronor. Full effekt av besparingarna förväntas vid utgången av 2015.

Sandvik Construction har som mål att öka andelen produkter som köps in från länder med det bästa kostnadsläget. Som en följd kommer affärsområdets produktion att anpassas rent geografiskt. Engångskostnader om 200 miljoner kronor kommer att bokföras under fjärde kvartalet. Dessa åtgärder förväntas generera årliga besparingar på cirka 100 miljoner kronor, med full effekt vid utgången av 2015.

– Optimering av försörjningskedjan medför betydande fördelar. Det är värt att notera att genom en reducering av produktionsenheter uppnår vi betydande produktivitetsförbättringar genom en minskad kostnadsbas över tid. Men det är lika viktigt att vi anpassar vår försörjningskedja till de snabbt växande marknaderna i världen. Vår förmåga att ge service till kunderna på dessa marknader ökar samtidigt som kapitaleffektiviteten ökar. Det är viktigt att vi anpassar oss till en snabbt föränderlig global marknad, där förmågan att agera och reagera snabbt är avgörande för långsiktig framgång, säger Olof Faxander, VD och koncernchef för Sandvik.

Stockholm, 17 december 2013

Sandvik Aktiebolag

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.