Delårsrapport tredje kvartalet 2013

Stabiliserad efterfrågan

Tredje kvartalet 2013

  • Orderingång 20 221 miljoner kronor
  • Fakturering 20 416 miljoner kronor
  • Rörelseresultat 2 531 miljoner kronor
  • Rörelsemarginal 12,4 %
  • Resultat före skatt 2 144 miljoner kronor
  • Resultat per aktie 1,30 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08 456 12 40 (Magnus Larsson) eller 08 456 12 30 (Oskar Lindberg) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En presentation kommer att hållas den 24 oktober 2013 kl.10:00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Stockholm den 24 oktober 2013

Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander

Verkställande direktör och koncernchef

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2013 kl. 08:00.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2012 cirka 49 000 anställda och representation i 130 länder och en omsättning på cirka 99 000 MSEK.