Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2013

Stabiliserad efterfrågan

Tredje kvartalet 2013

  • Orderingång 20 221 miljoner kronor
  • Fakturering 20 416 miljoner kronor
  • Rörelseresultat 2 531 miljoner kronor
  • Rörelsemarginal 12,4 %
  • Resultat före skatt 2 144 miljoner kronor
  • Resultat per aktie 1,30 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08 456 12 40 (Magnus Larsson) eller 08 456 12 30 (Oskar Lindberg) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En presentation kommer att hållas den 24 oktober 2013 kl.10:00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Stockholm den 24 oktober 2013

Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander

Verkställande direktör och koncernchef

Informationen är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2013 kl. 08:00.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2012 cirka 49 000 anställda och representation i 130 länder och en omsättning på cirka 99 000 MSEK.