Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik ger positiv syn på framtiden vid koncernens kapitalmarknadsdag

Tillväxt och ledande processer var huvudteman på Sandviks kapitalmarknadsdag på tisdagen.

VD Olof Faxander redovisade sina planer för de kommande tre-fyra åren, inklusive företagets omställning mot snabbväxande marknader, högre avkastning och minskad vinstvolatilitet. Medarbetare, produkter och innovation med starkt kundfokus leder till utvecklingen av ett bättre Sandvik.

Sandvik, en högteknologisk verkstadskoncern med en världsledande position, höll sin fulltecknade kapitalmarknadsdag i Sandviken under tisdagen den 24 september. Koncernens kunder är aktiva inom gruv- anläggnings- och fordonsindustrin samt energi- och verkstadssektorn.

- Den nya strategin lanserades 2011 och har sedan dess genomförts i snabb takt och med stor beslutsamhet. Detta har resulterat i en mer kundorienterad organisation, bättre processer samt en omstrukturering och förbättring av företaget. Alla dessa områden är viktiga för våra tillväxtambitioner, sa Olof Faxander i sitt tal och gav flera exempel från samtliga områden. I fokus framgent underströk han vikten av innovation, förmågan att attrahera de bästa talangerna samt ytterligare betoning av hållbara affärer som avgörande konkurrensmedel.

Sandvik ställs dock kontinuerligt inför olika typer av utmaningar. Produktionsnivåerna har anpassats inom affärsområdet Sandvik Mining som ett svar på den inbromsning på marknaden som noterades under första halvåret 2013. Ytterligare kostnadsbesparingar om 500-700 miljoner kronor planeras som en del av denna anpassning till rådande marknadsförhållanden. Dessa åtgärder ska vara genomförda till andra halvåret 2014, och medför engångskostnader på 300-400 miljoner kronor.

För att förstärka effektiviteten inom försörjningskedjan ska Sandvik minska antalet anläggningar från nuvarande 150 till cirka 125 inom tre–fyra år.

- Dessa åtgärder kommer att leda till ökad kapitaleffektivitet, förbättrad leveransförmåga, minskad komplexitet och ett enklare arbetssätt. Detta gör det möjligt för oss att förbättra servicen till våra kunder jämfört med i dag, sa Olof Faxander och förklarade att åtgärderna som rör försörjningskedjan kommer att genomföras under de närmaste tre-fyra åren och kosta cirka tre-fyra miljarder kronor. På grund av att tidplanen sträcker sig över flera år är det för närvarande inte möjligt att specificera vilka enheter som kommer att påverkas.

Vad gäller investeringar kommer Sandvik att basera kapitalallokeringen till koncernens affärsområden på storlek, tillväxt och avkastning. Enligt Sandvik är det troligt att tillväxten huvudsakligen kommer att ske på utvecklingsmarknaderna samt i Nordamerika, medan Europa sannolikt kommer att spela en mindre framträdande roll under de kommande åren.

På kapitalmarknadsdagen betonade Sandvik att förvärv är en integrerad del av koncernens tillväxtstrategi.

Avkastningsmålet för sysselsatt kapital (ROCE) har satts till 25 procent på sikt. I en uppdaterad finansiell vägledning har Sandvik meddelat att med utgångspunkt från valutakurserna i slutet av augusti uppskattas rörelseresultatet för tredje kvartalet 2013 påverkas negativt med cirka 300 miljoner kronor. Vägledningen står fast för finansnettot (under 2,0 miljarder kronor för 2013), investeringar (under 5 miljarder kronor för 2013), skattesatsen (cirka 25–27 procent för 2013) och metallpriseffekter (cirka -125 miljoner kronor för tredje kvartalet).

- De kortsiktiga utmaningarna har vi mer än väl under kontroll. De tar inte fokus från vår långsiktigt positiva syn och jag är övertygad om att vi bygger ett ännu starkare Sandvik för de kommande åren, sa Olof Faxander.

Stockholm den 24 September 2013

Sandvik AB

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.