Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik är stolt medlem av FTSE4 Good Index

Återigen har Sandvik uppfyllt alla kriterier som krävs för att få vara medlem i det prestigefyllda FTSE4 Good Index Series. Det visar att vårt målmedvetna arbete med socialt ansvar och hållbarhetsfrågor (CSR) ger resultat.

Vad är FTSE4 Good Index?

FTSE är ett oberoende företag som ägs av London Stock Exchange Group. Alla medlemmar i FTSE4 uppfyller en rad kriterier som revideras halvårsvis. De kriterier som kvalificerar ett företag att vara medlem ett år behöver inte räcka ett annat år. Det gör att företagen ständigt måste hålla sig uppdaterade och utveckla sitt arbete.

Verktyg för investerare

Medlemslistan fungerar som ett verktyg för investerare som vill veta vilka företag som uppfyller globalt erkända normer för socialt ansvar.

Kriterierna inkluderar:
• Miljöpåverkan
• Mänskliga rättigheter
• Arbetsförhållanden
• Motverka mutor
• Sociala relationer
• Relationer med intressenter

Det här erkännandet visar att vår helhetssyn och öppna förhållningssätt till socialt ansvar och hållbarhetsfrågor uppskattas och ger resultat. Målet är att integrera CSR helt i vår affärsmodell, säger Christina Båge-Friborg som är ansvarig för CSR på Sandvik.