Delårsrapport andra kvartalet 2013

Avvaktande marknad

Andra kvartalet 2013

• Orderingång 20 719 miljoner kronor
• Fakturering 23 043 miljoner kronor
• Rörelseresultat 2 961 miljoner kronor
• Rörelsemarginal 12,8 %
• Resultat före skatt 2 466 miljoner kronor
• Resultat per aktie 1,48 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08-456 12 40 (Magnus Larsson) eller 08-456 12 30 (Oskar Lindberg) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En telefonkonferens kommer att hållas den 19 juli 2013 kl.10.00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Stockholm den 19 juli 2013

Sandvik Aktiebolag (publ)
Olof Faxander
Verkställande direktör och koncernchef