Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2013

Avvaktande marknad

Andra kvartalet 2013

• Orderingång 20 719 miljoner kronor
• Fakturering 23 043 miljoner kronor
• Rörelseresultat 2 961 miljoner kronor
• Rörelsemarginal 12,8 %
• Resultat före skatt 2 466 miljoner kronor
• Resultat per aktie 1,48 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08-456 12 40 (Magnus Larsson) eller 08-456 12 30 (Oskar Lindberg) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En telefonkonferens kommer att hållas den 19 juli 2013 kl.10.00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Stockholm den 19 juli 2013

Sandvik Aktiebolag (publ)
Olof Faxander
Verkställande direktör och koncernchef