Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik kommenterar Kammarrättens dom

Under 2005 genomförde Sandvik AB en omorganisation av ägande och hantering av immateriella rättigheter. Samtliga svenskägda patent och varumärken överfördes till Sandvik Intellectual Property AB (IP-bolaget).

Omorganisationen motiverades av behovet att renodla verksamheten med immateriella rättigheter i ett eget bolag, vilket synliggör de stora värdena av immateriella rättigheter och ger operativa fördelar. Denna hantering gav senare upphov till två rättsprocesser gällande beskattning – en för Sandvik AB och en avseende IP-bolaget. Dessa har behandlats samordnat i Förvaltningsrätten och Kammarrätten.

Skatteverket underkände i december 2007 IP-bolagets deklarationer för 2005 och 2006 och nekade avdrag för avskrivningar av immateriella rättigheter. Skatteverket har även efterföljande år nekat IP-bolaget avdrag för sådana avskrivningar. IP-bolaget överklagade Skatteverkets beslut. Skatteverket godkände Sandvik AB:s deklaration för 2005. Därefter överklagade Skatteverket genom Allmänna ombudet sitt eget skattebeslut avseende omorganisationen. Allmänna ombudet yrkade att Sandvik AB skulle beskattas 2005 för en kapitalvinst alternativt en underprisöverlåtelse av immateriella rättigheter om cirka 18 miljarder SEK samt, i båda fallen, att avdragen för avskrivningar av immateriella rättigheter i IP-bolaget då skulle godkännas. Förvaltningsrätten biföll i juni 2010 Allmänna ombudets yrkande om beskattning av en kapitalvinst. Sandvik överklagade domen till Kammarrätten.

Ärendet har beskrivits löpande i Sandviks årsredovisningar sedan 2007.

Sandviks överklagande har nu behandlats av Kammarrätten i Sundsvall. Kammarrättens beslut innebär, om det vinner laga kraft, att Sandvik beskattas 2005 för en kapitalvinst om 18 063 miljoner SEK samtidigt som avskrivningarna av immateriella rättigheter i IP-bolaget godkänns. Detta påverkar inte koncernens resultat, eftersom den då tillkommande skattekostnaden om cirka 5 miljarder SEK i allt väsentligt motsvarar skattevärdet av ökade skattemässiga avskrivningar i IP-bolaget som intäktsförs i enlighet med IFRS principer. Detta innebär dock att Sandvik AB ska betala omkring 5 800 miljoner SEK i skatt och ränta avseende 2005. Beloppet kommer i detta fall i huvudsak att återvinnas genom minskade skattebetalningar hänförliga till ökade avskrivningar i IP-bolaget. Det handlar därmed främst om en omfördelning av skattebetalningar i tiden.

Sandvik analyserar för närvarande Kammarrättens dom och kan därför i dagsläget inte kommentera den vidare. Sannolikt kommer domen att överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Stockholm den 27 juni 2013

Sandvik AB

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.