Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik anpassar kapacitet och orderbok för ånggeneratorrör för kärnkraftindustrin

Sandvik Materials Technology anpassar produktionskapacitet och orderbok för ånggeneratorrör till kärnkraftsindustrin i enlighet med rådande marknadsförhållanden.

Orderboken kommer därför att skrivas ned med 1,1 miljarder kronor, vilket kommer att påverka orderingången negativt under andra kvartalet med motsvarande belopp. Den sammanlagda nettoeffekten på rörelseresultatet för avslutade översäkrade valutakontrakt, nedskrivningar och omstruktureringskostnader till följd av kapacitetsjusteringen uppskattas bli något positiv.

För att genomföra kapacitetsjusteringen avvecklar Sandvik successivt den äldre anläggningen för tillverkning av ånggeneratorrör i Sandviken och förlägger all tillverkning till den nya anläggningen i Sandviken som togs i bruk för kommersiell tillverkning under 2012. Den äldre anläggningen kommer att läggas i malpåse, vilket innebär att kostnaderna minimeras samtidigt som Sandvik kan återuppta tillverkningen i anläggningen om efterfrågan återhämtar sig. Kapacitetsjusteringen genomförs under andra kvartalet 2014 då all tillverkning av ånggeneratorrör överförs till den nya anläggningen.

Justeringen av tillverkningskapaciteten för ånggeneratorrör kommer att leda till personalneddragningar. Cirka 110 medarbetare i Sandviken berörs, men neddragningarna förväntas att genomföras via en minskning av inhyrd personal, naturliga avgångar samt genom avtalslösningar. Trots kapacitetsjusteringen kommer Sandvik fortfarande att kunna uppfylla avtalsmässiga åtaganden gentemot sina kunder. Även om det råder fortsatt osäkerhet inom den globala kärnkraftsindustrin är bedömningen att behovet av ytterligare justeringar av orderboken är begränsat.

I samband med kapacitetsjusteringen kommer Sandvik Materials Technology att avsluta säkrade valuta- och nickelkontrakt som härrör till de order som kommer att skrivas ner. Detta beräknas påverka EBIT positivt med cirka 300 miljoner kronor, varav cirka 200 miljoner kronor kommer att påverka kassaflödet. Nedskrivningsprövning för den totala tillverkningskapaciteten för ånggeneratorrör kommer att utföras och slutföras i juni 2013. Nettoeffekten på rörelseresultatet från avslutade säkringar, nedskrivningar och omstruktureringskostnader beräknas bli något positiv och kommer att påverka resultatet för andra kvartalet.

– Kärnkraftindustrin är ett nyckelsegment för Sandvik och trots denna kapacitetsjustering kommer vi att behålla vår starka position på marknaden. Att lägga en av anläggningarna i malpåse minimerar kostnaderna men gör också att vi kan återuppta tillverkningen när marknaden är redo, säger Petra Einarsson, chef för Sandvik Materials Technology.

Stockholm den 12 juni 2013
Sandvik AB

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.