Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ny kommunikationsdirektör i Sandvik-koncernen

Jessica Alm, kommunikationsansvarig inom Sandvik Coromant, har utsetts till kommunikationsdirektör och medlem av koncernledningen i Sandvik AB med tillträde 1 juli.

"AlttextJessica Alm, ny kommunikationsdirektör i Sandvik-koncernen.Hon efterträder Jan Lissåker, som tillträder en ny roll som Group Senior Advisor i större förändringsprojekt.

Jessica Alm är 35 år och anställd inom Sandvik sedan 2006 och har på ett framgångsrikt sätt utvecklat såväl intern som extern kommunikation liksom varumärkesbyggande inom Sandvik Coromant, som är världsledande inom skärande bearbetning.

Den nya rollen som Group Senior Advisor innebär att Jan Lissåker behåller vissa uppgifter från nuvarande roll men samtidigt kommer att stötta olika delar av koncernen i större strategiska utmaningar. Den rollen, som rapporterar direkt till koncernchefen, kräver en bred bakgrund inom ekonomisk och strategisk analys såväl som kommunikation.

– Inom Sandvik pågår ett antal strategiska utvecklingsprojekt. Det kräver såväl en stark kommunikations-organisation som att vi tillgodoser behovet av att snabbt och flexibelt kunna bistå olika projekt med bred erfarenhet och kompetens. Jag är övertygad om att Jessica och Jan, med den erfarenhet och kompetens de båda besitter, är väl lämpade för sina nya roller, säger Sandviks VD och koncernchef Olof Faxander.

Stockholm den 27 juni 2013

Sandvik AB