Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik tredje bästa hållbarhetsrapport

Sandvik utsågs nyligen av tidningen MiljöRapporten att ha den tredje bästa hållbarhetsrapporten.

Bedömningen gjordes bland 58 svenska bolag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Före Sandvik hamnade SCA och Volvo.

Så utsågs vinnaren

MiljöRapporten har tillsammans med en extern jury bedömt 58 hållbarhetsrapporter som företagen på Stockholmsbörsens Large Cap-lista släppt under våren. Bedömningen avser innehållet i rapporterna och hur de publiceras. I en första bedömningsomgång gallrades 20 rapporter fram, från dem nominerades fem finalister av vilka en vinnare utsågs.

Rapporterna bedömdes utifrån sex kriterier (helhet, tillgänglighet, långsiktighet, affärsnytta, trovärdighet och samhällsnytta) och betygssattes på en skala 1-5.