Sandvik lanserar ny global leveransmodell för ekonomitransaktioner

Sandvik inför en ny gemensam modell för tjänsteleverans för delar av koncernens ekonomiprocesser. Den nya leveransmodellen är i linje med Sandviks strategi, där målet är att förenkla processer och utnyttja koncernövergripande synergier och globala affärsmöjligheter för att bli världsledande inom utvalda segment.

Ansvaret för en del av transaktionsprocesserna kommer att överföras till Capgemini, en extern tjänsteleverantör. Målsättningen är att utnyttja Sandviks gemensamma resurser bättre och utveckla en effektivare ekonomiorganisation. Som ett resultat kommer Sandviks processer att bli mer flexibla och skalbara samtidigt som koncernen upprätthåller en tillförlitlig kvalitet och en stark intern kontroll.

– Vi behöver vara flexibla och skalbara för att positionera oss själva för framtida tillväxt. Vi är glada över att meddela att Sandvik har undertecknat ett 5-årigt kontrakt med Capgemini för hantering av ekonomitransaktioner i regelbaserade och repeterbara processer. Detta gör det möjligt för oss att istället fokusera på vår affärsstödjande roll, säger Sandviks ekonomi- och finansdirektör Emil Nilsson.

Den nya modellen kommer att införas i 29 länder under perioden 2013–2015 och berör samtliga affärsområden.

– Som en konsekvens av detta är det sannolikt att det blir personalneddragningar. Var och hur många det berör är för tidigt att säga. Hur den nya leveransmodellen införs i varje land kommer att påverka antalet medarbetare som direkt berörs av denna förändring. I enlighet med god praxis kommer dessa förändringar att diskuteras med de lokala arbetstagarrepresentanterna, säger Emil Nilsson.

Stockholm den 11 april 2013

Sandvik AB