Delårsrapport första kvartalet 2013

Anpassning till en varierad efterfrågan

Kvartal 1 2013

  • Orderingång 22 339 miljoner kronor
  • Fakturering 22 098 miljoner kronor
  • Rörelseresultat 2 557 miljoner kronor
  • Rörelsemarginal 11,6 %
  • Resultat före skatt 2 078 miljoner kronor
  • Resultat per aktie 1,18 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08 456 12 40 (Magnus Larsson) eller 08 456 12 30 (Oskar Lindberg) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En telefonkonferens kommer att hållas den 23 april 2013 kl.10.00 på World Trade Center i Stockholm. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Stockholm den 23 april 2013

Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander
Verkställande direktör och koncernchef