Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Valberedningens för Sandvik AB förslag till styrelse inför årsstämman 2013

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Olof Faxander, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Anders Nyrén föreslås som styrelseordförande.

Valberedningen består av Anders Nyberg, AB Industrivärden, valberedningens ordförande, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa, Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder samt Anders Nyrén, Sandviks styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma i Sandvik AB kommer att hållas den 25 april 2013 kl. 17.00 på Göransson Arena i Sandviken.

Stockholm den 5 mars 2013

Sandvik Aktiebolag