Sandvik AB:s årsredovisning för 2012

Sandvik AB:s årsredovisning för 2012 finns från och med idag tillgänglig på www.sandvik.se.

Årsredovisningen har även tryckts i en mindre upplaga för aktieägare som beställt denna.

Stockholm den 26 mars 2013

Sandvik Aktiebolag

Länk till webbversionen