Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Arbetet startat inom Battle of the Numbers

Den första workshopen för projektet Battle of the Numbers hölls under januari. Att ledarskapet har betydelse för att få fram fler kvinnor i ledande position står redan klart.

Battle of the NumbersSamtliga tio deltagare från Sandvik fanns med den 17 januari då den första workshopen inom ramen för Battle of The Numbers hölls i Stockholm. Fokus för den här första träffen var att inventera vilka villkor som har visat sig vara betydelsefulla för ett företag då det gäller att få fram fler kvinnor i ledande positioner. Att ledarskapet har betydelse står klart redan efter den första workshopen.

Under workshopen uppkom massor av idéer som ska vara enkla att implementera. "Inspirerande, helt enkelt" för att citera flera av Sandviks deltagare. Inför nästa workshop i början av mars, ska deltagarna från samtliga företag ha med sig konkreta förslag på vad de olika företagen bör sluta med, se upp med, sträva efter att behålla samt vad som behöver implementeras för att få fram fler kvinnor i ledande positioner.