Delårsrapport fjärde kvartalet 2012

Rekordstarkt kassaflöde men resultatet påverkades av engångskostnader.

Se hela rapporten (PDF-dokument, 352 kB)

Kvartal 4 2012

  • Orderingång 21 070 miljoner kronor
  • Fakturering 24 328 miljoner kronor
  • Rörelseresultat 2 134 miljoner kronor
  • Rörelsemarginal 8,8 %
  • Resultat före skatt 1 627 miljoner kronor
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten +4 520 miljoner kronor

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats med undantag för nya och omarbetade standarder och tolkningar med tillämpning från den 1 januari 2012.

Dessa förändringar har inte medfört några väsentliga effekter på Sandviks finansiella rapporter.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08-456 12 40 (Magnus Larsson) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En telefonkonferens kommer att hållas den 29 januari 2013 kl.14.00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Stockholm den 29 januari 2013

Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander
Verkställande direktör och koncernchef