Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet 2012

Rekordstarkt kassaflöde men resultatet påverkades av engångskostnader.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 352 kB)

Kvartal 4 2012

  • Orderingång 21 070 miljoner kronor
  • Fakturering 24 328 miljoner kronor
  • Rörelseresultat 2 134 miljoner kronor
  • Rörelsemarginal 8,8 %
  • Resultat före skatt 1 627 miljoner kronor
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten +4 520 miljoner kronor

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats med undantag för nya och omarbetade standarder och tolkningar med tillämpning från den 1 januari 2012.

Dessa förändringar har inte medfört några väsentliga effekter på Sandviks finansiella rapporter.

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08-456 12 40 (Magnus Larsson) eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En telefonkonferens kommer att hållas den 29 januari 2013 kl.14.00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.

Stockholm den 29 januari 2013

Sandvik Aktiebolag (publ)

Olof Faxander
Verkställande direktör och koncernchef

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.