Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik bland världens 100 mest innovativa företag

Sandvik har tagit plats på Thomson Reuters prestigefyllda lista 2012 Top 100 Global Innovators. Listan omfattar 100 företag och institutioner runt om i världen och avser innovation, mätt genom patentrelaterad statistik.

- Innovation är grunden för ekonomiskt välstånd och tekniska framsteg, säger David Brown, verkställande direktör, Thomson Reuters IP Solutions.

- Vår metodik bygger på analys av patent-data och bekräftar att företag som fokuserar på innovation växer och når ekonomisk framgång.

Jan Lissåker, chef för Group Communications, Sandvik AB, kommenterar:

- Sandvik har bedrivit verksamhet framgångsrikt i 150 år, alltid med starkt fokus på innovation. Detta är ett erkännande som vi hoppas kommer att uppmuntra alla våra medarbetare, som outröttligt och hängivet upprätthåller och stärker vårt ledarskap inom detta område.

Endast tre Sverige-baserade företag kom med på listan. Scania och Ericsson är de övriga.

Den fullständiga rapporten finns på http://www.top100innovators.com.