Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik genomför fler strukturella åtgärder och anpassar kapacitet och kostnader

Den nya Sandvik-strategin som presenterades i september 2011 lade grunden för en ledande marknadsposition baserat på fyra huvudpunkter: AMBITION, SNABBHET, FOKUS och GLOBALT/LOKALT. Strategin har därefter genomförts framgångsrikt och enligt plan. Nyligen genomförda utvärderingar har visat på potential för ytterligare strukturella förbättringar inom flera affärsområden. Samtidigt vidtas ett antal åtgärder för att justera kostnaderna i enlighet med den svagare efterfrågan som noterades under tredje kvartalet. Denna utveckling har fortsatt hittills under fjärde kvartalet.

Utöver de pågående förbättringsåtgärderna inom Sandvik Mining kommer arbetsstyrkan globalt att reduceras med 650 personer. Anläggningarna i North Bay, Kanada, samt i Rocklea, Australien, stängs. Tredjepartsavtal som omfattar mer än 350 personer kommer att sägas upp. Engångskostnader på omkring 175 miljoner kronor kommer att belasta fjärde kvartalet 2012, och ytterligare 175 miljoner tillkommer under 2013.

Inom Sandvik Machining Solutions kommer ytterligare aktiviteter att genomförs i syfte att uppnå skaleffekter. Seco Tools distributionscenter i Troy i USA kommer att stängas. Seco Tools produkter kommer därför att föras över till distributionscentret i Kentucky i USA. I kombination med övriga initiativ inom affärsområdet, inklusive en minskning av personalstyrkan i Fagersta, förväntas detta leda till en strukturell minskning av kostnaderna om 150 miljoner kronor. Initiativen förväntas sammantaget medföra engångskostnader som belastar resultatet med närmare 100 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2012 respektive 200 miljoner kronor under 2013.

Som tidigare meddelats utökas förbättringsprogrammet Step Change för att ytterligare stärka Sandvik Materials Technologys ställning som ett långsiktigt, värdeskapande affärsområde. Fokus ligger huvudsakligen på konsolideringar och hållbara kostnadsbesparingar på mer än 300 miljoner kronor. Som en del av den pågående utvärderingen av trådverksamheten kommer Sandvik Materials Technology att omstrukturera trådtillverkningen vid Sandvik Española i Barcelona, Spanien. Delar av produktprogrammet kommer att överföras till andra anläggningar. Arbetet med att förenkla organisationen fortsätter och stödjer den pågående strategiska förändringen av produktmixen till mer avancerade produkter. Totalt kommer förändringarna att leda till strukturella neddragningar om ytterligare cirka 220 personer globalt. Fjärde kvartalet 2012 kommer att belastas av engångskostnader om uppskattningsvis 650 miljoner kronor, varav 400 miljoner kronor härrör till nedskrivningar av i första hand anläggningstillgångar.

Sandvik Construction har under kvartalet genomfört ytterligare åtgärder med syfte att optimera den övergripande kostnadsstrukturen inom affärsområdet samt som svar på den fortsatt låga marknadsaktiviteten. Sandvik Construction minskar antalet anställda med 80 personer samt ytterligare 180 personer som i dag är anställda hos externa samarbetspartners. Detta leder till begränsade engångskostnader under fjärde kvartalet 2012. Totalt beräknas kostnaderna minska med mer än 100 miljoner kronor fram till slutet av 2013.

Som en konsekvens av åtgärderna ovan kommer den beräknade besparingen att uppgå till mer än 1 miljard kronor i slutet av 2013. Poster av engångskaraktär till ett uppskattat värde om 1 300 miljoner beräknas att belasta resultatet, varav 900 miljoner kronor kommer att bokföras i det fjärde kvartalet 2012. Påverkan på kassaflödet uppskattas till cirka 750 miljoner kronor, varav huvuddelen kommer att belasta 2013.

Miljoner kronor

Sandvik Mining

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Materials Technology

Sandvik Construction

Sandvik Venture

Sandvik-koncernen

Engångskostnader kv4 2012

175

<100

650

>0

-

~900

Engångskostnader 2013

175

200

-

-

-

375

Summa engångskostnader

350

<300

650

>0

-

~1 300

varav påverkar kassaflödet

750

Uppskattad kostnadsbesparing

>500

150

>300

>100

-

>1 000

– Det har gått ett år sedan vi inledde genomförandet av vår nya strategi. Det har varit hårt arbete och vi har också uppnått mycket. I vår strävan att ständigt förbättra vårt företag har vi identifierat flera ytterligare möjligheter. Vi har därför fattat beslut om ett antal åtgärder för att anpassa kostnader och kapacitet. Ingen av dessa åtgärder försämrar dock på våra möjligheter till långsiktig tillväxt, säger Olof Faxander, VD och koncernchef för Sandvik.

Stockholm den 28 november 2012

Sandvik Aktiebolag

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.