Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Fler kvinnor i ledande positioner

Sandvik ska i ett årslångt projekt kallat "Battle of the Numbers" arbeta tillsammans med nio andra svenska storföretag för att öka andelen kvinnor på beslutsfattande positioner. Den 20 november gick startskottet i och med en gemensam debattartikel i Dagens Industri. VD Olof Faxander och personaldirektör Anna Vikström Persson deltog när projektet presenterades vid en presskonferens.

Målet är att förbättra möjligheterna för kvinnor att avancera, genom att deltagarna drar lärdomar från varandras erfarenheter och att idéerna sprids i respektive organisation och även till andra företag.

Deltagarna är Sandvik, Ericsson, H&M, Ikea, Saab, Scania, SPP, SSAB, Volvo och SEB. Varje företag har valt ut tio kvinnliga projektdeltagare. Sandviks deltagare är så representativa som möjligt vad gäller exempelvis affärsområden, roller, ålder och antal år på företaget.

- Initiativet adresserar en mycket viktig aspekt i mångfaldsfrågan och har en tydlig koppling till vår affärsstrategi, säger Anna Vikström Persson. Vi är övertygade om att ökad mångfald leder till bättre affärer. Här ser vi möjligheter att ta fram en konkret vägledning för att lyfta fram våra kompetenta kvinnliga medarbetare, som utgör en av de viktiga målgrupperna i det breda mångfaldsarbetet.

Namnet Battle of the Numbers (BON) indikerar att det handlar om att öka såväl antalet kvinnor som lönsamheten, där utgångspunkten är att företagen tjänar på mångfald. Bakom initiativet står Eva Swartz Grimaldi, erfaren chef från medie- och förlagsvärlden, Cissi Elwin Frenkel, journalist och chef i olika organisationer och numera chefredaktör för tidningen Chef samt Sofia Falk, VD och grundare i Wiminvest, marknadsledande i Norden i arbetet med att få fler kvinnor till operativa positioner.