Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks huvudkontor öppnat i Stockholm

I dag den 15 oktober öppnades dörrarna till Sandviks nya huvudkontor i Stockholm, en plats för globala möten. Kontoret har 60 arbetsplatser och en konferensavdelning och ligger lättillgängligt i närheten av centralstationen.

Sandvik HQ in Stockholm

Från i dag finns koncernchefen och koncernledningen (förutom affärsområdescheferna) i det nya huvudkontoret. Där finns också huvuddelarna av koncernfunktionerna Business Control, Financial Control och Skatter. Delar av Information, Investor Relations, Personal, IT, Inköp och Strategi är också representerade.

Den nya adressen:
Sandvik AB
Box 510
101 30 Stockholm

Besöksadress: Kungsbron 1, sektion G, våning 6.