Sandvik upptar lån från Europeiska Investeringsbanken

För andra gången upptar Sandvik ett lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Det nya avtalet uppgår till 250 miljoner euro baserat på Sandviks investeringar i forskning och utveckling i Europa under åren 2012 till 2015. Ett liknande lån undertecknades 2007 för aktiviteter inom forskning och utveckling som bedrevs under åren 2007 till 2011.

Utbetalningen av lånet gjordes i oktober och har 10 års löptid. Avskrivning påbörjas efter fyra år.

– Detta lån förlänger och utjämnar vår förfalloprofil samtidigt som det bidrar till en vidare diversifiering av våra finansieringskällor, i linje med Sandviks finansieringsstrategi, säger Anders Örbom, finansdirektör Sandvik AB.

Stockholm den 25 oktober 2012

Sandvik Aktiebolag