Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik upptar lån från Europeiska Investeringsbanken

För andra gången upptar Sandvik ett lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB). Det nya avtalet uppgår till 250 miljoner euro baserat på Sandviks investeringar i forskning och utveckling i Europa under åren 2012 till 2015. Ett liknande lån undertecknades 2007 för aktiviteter inom forskning och utveckling som bedrevs under åren 2007 till 2011.

Utbetalningen av lånet gjordes i oktober och har 10 års löptid. Avskrivning påbörjas efter fyra år.

– Detta lån förlänger och utjämnar vår förfalloprofil samtidigt som det bidrar till en vidare diversifiering av våra finansieringskällor, i linje med Sandviks finansieringsstrategi, säger Anders Örbom, finansdirektör Sandvik AB.

Stockholm den 25 oktober 2012

Sandvik Aktiebolag