Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2012

VD:s kommentar:

Fortsatta framsteg men marknaden är avvaktande

– Vår organisation fortsatte att framgångsrikt genomföra den nya strategin vilket återigen gav resultat. Även om rörelseresultatet påverkades av valutaeffekter, lägre metallpriser och längre underhållsstopp, uppgick det till 3,3 miljarder kronor, eller 14,2 % för det säsongsmässigt svagaste kvartalet under året. Samtidigt minskade rörelsekapitalet och bidrog därmed till det hittills starkaste kassaflödet för ett enskilt kvartal. Vi är på rätt spår, säger Sandviks VD och koncernchef Olof Faxander.

– De osäkra makroekonomiska förhållandena som vi bevittnat tidigare under året tilltog under tredje kvartalet. Flera av Sandviks kundsegment påverkades därför av den minskade efterfrågan vartefter kvartalet fortskred. Orderingången minskade till 21,8 miljarder kronor, medan faktureringen, med stöd från en stark orderbok, uppgick till 23,4 miljarder kronor. För första gången någonsin svarade Europa för mindre än en tredjedel av Sandviks totala omsättning. Denna försäljningsförskjutning till världens snabbt växande regioner ligger i linje med vår långsiktiga tillväxtstrategi.

– Vi anpassar produktionsnivåerna till följd av den marknadsförsvagning vi noterat. Olika scenarion utvärderas för att kunna anpassa kostnaderna till de nya marknadsförhållandena. Den gemensamma målsättningen för oss är att både proaktivt och effektivt hantera ett potentiellt svagare affärsklimat utan att det påverkar våra långsiktiga tillväxtplaner negativt.

Stockholm, 25 oktober 2012
Sandvik Aktiebolag (publ)