Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik investerar i Sandviken och Langfang, Kina

Sandvik har beslutat att genomföra investeringar på omkring 200 miljoner kronor inom Sandvik Coromant. Investeringarna gäller en ny prototypverkstad för hårdmetallverktyg och ett nytt produktivitets- och applikationscenter i Sandviken samt ett nytt applikationscenter vid den befintliga tillverkningsenheten i Langfang, Kina.

– Investeringarna ingår i vår framtidsstrategi för att säkerställa att de mest effektiva applikationerna och utbildningsmetoderna används inom vår verksamhet, säger Klas Forsström, VD på Sandvik Coromant.

Sandvik Coromant, som ingår i affärsområde Sandvik Machining Solutions, är en världsledande leverantör av verktyg, verktygssystem, service och kunskap inom området metallbearbetning. Genom omfattande investeringar i forskning och utveckling skapas unika innovationer och nya produktivitetsstandarder sätts tillsammans med globala kunder inom bland annat fordons-, energi- och flygindustrin.

Sandvik Coromant har totalt omkring 8 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret och viss tillverkning finns i Sandviken, där drygt 600 personer arbetar.

Produktivitetscenter

Sandvik Coromant bedriver en omfattande global utbildningsverksamhet. Genom 26 produktivitetscenter och ett antal utbildningsenheter kan kunder, medarbetare och samarbetspartners från hela världen ta del av de senaste rönen om skärande bearbetning, verktyg i hårdmetall och hur verktygen ska användas för ett optimalt resultat hos kunderna. Verksamheten omfattar cirka 30 000 kursplatser årligen i hela världen.

Applikationscenter

Det finns idag åtta applikationscenter globalt inom Sandvik Coromant. Varje center har en inriktning mot en specifik industri, exempelvis fordons-, energi- och flygindustrin. Arbetet sker i nära samarbete med kunder och partners för att utveckla produktivitetshöjande bearbetningsmetoder.

Sandviken den 17 september 2012

Sandvik AB