Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Förändringar i Sandviks koncernledning

Anders Thelin, medlem av koncernledningen och chef för affärsområde Sandvik Venture samt övergripande ansvarig för koncernens forskning och utveckling, kommer enligt gällande avtal att lämna sin tjänst och gå i pension. Han lämnar Sandvik-koncernen den 31 oktober 2012.

Tomas Nordahl, medlem av koncernledningen och chef med ansvar för IT, sourcing och strategi, har utsetts till ny chef för Sandvik Venture med tillträde den 1 november 2012. Tomas kommer att behålla nuvarande uppgifter parallellt med det nya ansvarsområdet.

Olle Wijk, ordförande för Sandviks R&D Board samt teknisk direktör och forskningsdirektör inom affärsområde Sandvik Materials Technology kommer från den 1 november att vara övergripande ansvarig för koncernens forskning och utveckling men behåller samtidigt sina nuvarande uppgifter inom affärsområdet. Olle kommer i och med detta också att bli medlem i Sandviks utökade koncernledning.

Olle Wijk har en gedigen bakgrund både inom forskningsvärlden och i industrin. Efter en period som professor vid KTH 1987-1996 har han haft en rad olika chefsbefattningar inom Sandvik och 2012 blev han utnämnd till gästprofessor vid universitetet i Shanghai, Kina.

I en kommentar till förändringen säger Olof Faxander, VD och koncernchef för Sandvik AB:

– Med sin breda kompetens och bevisade förmåga att driva förändringsprojekt och strukturfrågor på ett framgångsrikt sätt har Tomas Nordahl rätt profil för att leda Sandvik Venture. I ett forskningsintensivt företag som Sandvik tycker jag att det är viktigt att vi har en person med gedigen forskningsbakgrund i den högsta ledningen. Olle Wijk passar utmärkt i rollen att leda Sandviks strategiska forskning och utveckling.

– Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till Anders Thelin, som under mer än 35 år inom Sandvik-koncernen med ett starkt och engagerat ledarskap både som chef för olika affärsområden och som medlem av koncernledningen mycket påtagligt har bidragit till Sandviks framgångar.

Sandviken den 31 augusti 2012

Sandvik Aktiebolag