Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik tecknar långsiktigt avtal med IBM

Sandvik har tecknat ett femårigt strategiskt avtal, till ett värde av 2 miljarder SEK, med IT- och konsultföretaget IBM och kommer att outsourca delar av företagets IT-infrastrukturtjänster. Detta är ett viktigt steg mot att stärka den interna affärsmodellen för Sandvik IT och är även en avgörande del i Sandviks ambition att bli ett globalt integrerat företag.

De tjänster som berörs av avtalet är 'data center services' och 'workplace'. 'Data center services' inkluderar driften av alla serverplattformar, vilket inkluderar hårdvara, mjukvara för applikationsplattformar och datahallar där servrar finns placerade. 'Workplace' inkluderar alla tjänster som krävs för en PC, liksom messaging, dokument- och fildelningssystem, standardapplikationer och andra linjens support. Alla arbetsuppgifter inom 'workplace' och 'data center services' kommer att utföras av IBM. IBM kommer att erbjuda anställning till de Sandvik-anställda som för närvarande arbetar inom dessa områden.

Sandvik har som ambition att bli ett snabbare, mer kundfokuserat och globalt företag med större synergier inom utvalda områden, däribland IT. Avtalet möjliggör en snabb anpassningsförmåga och flexibilitet av kostnader, resurser och kompetens för Sandvik. Långsiktigt medför detta en fortsatt ökad kostnadseffektivitet och kvalitet på IT-tjänster och säkerställer tillgång till rätt kompetens.

– Vi är väldigt nöjda över att ha tecknat detta avtal med IBM och har höga förväntningar på deras möjlighet att möta våra krav, säger Göran Kördel, Chief Information Officer på Sandvik.

Sandviken den 3 juli 2012

Sandvik Aktiebolag