Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2012

Läs hela rapporten (PDF-dokument, 384 kB)

VD:s kommentar:

Fortsatta framsteg och stark efterfrågan

– För flertalet av Sandviks kundsegment var det en god efterfrågan även under årets andra kvartal. Orderingången på 26,2 miljarder kronor var fortsatt stark. Faktureringen nådde 25,9 miljarder kronor, en ökning med 8 % i pris och volym. Även då efterfrågan generellt sett var hög varierade den mellan de olika marknaderna. Efterfrågan i Europa försvagades något medan den var fortsatt stark i Nord- och Sydamerika. Det var även en stark efterfrågan från Asien, om än med stora skillnader mellan de olika segmenten. I likhet med tidigare kvartal redovisade både Sandvik Mining och Sandvik Machining Solutions en stark efterfrågan medan marknadsförhållandena var mer utmanande för de övriga affärsområdena, säger Sandviks VD och koncernchef Olof Faxander.

– En god efterfrågan och snabbare framsteg än förväntat vad gäller våra kostnadsbesparande åtgärder resulterade i ett förbättrat rörelseresultat på 4,2 miljarder kronor, eller 16,2 % av faktureringen. Ett område av strategisk betydelse är kapitaleffektivitet, där utmaningarna kvarstår och Sandvik har klar förbättringspotential.

– Under kvartalet blev de makroekonomiska förhållandena allt mer osäkra, i synnerhet i Europa. Vi iakttar därför extra stor försiktighet när vi nu går in i det säsongmässigt svagare tredje kvartalet. Med detta i åtanke är det extra glädjande att genomförandet av den strategi vi etablerade i september i fjol fortsatte att ge resultat tidigare än beräknat även under andra kvartalet.