Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ekonomiska oegentligheter upptäckta inom Sandviks besöksservice

I samband med en genomförd intern kontroll har ekonomiska oegentligheter uppdagats inom Sandvik Besöksservice AB.

Oegentligheterna består främst i en oredovisad kontanthantering, underlåtenhet att redovisa vissa transaktioner samt felaktig hantering av leverantörsrabatter. Den pågående utredningen indikerar att felaktigheterna har pågått under åtminstone de senaste fem åren och haft en omfattning på flera hundra tusen kronor per år.

Verksamheten vid Sandvik Besöksservice AB i Sandviken omfattar främst Sandviks restaurang Bruksmässen, samt Sandviks hotellverksamhet vid Bruksgården.

Sandvik har anmält ärendet till polisen för vidare utredning.

Sandviken den 27 juni 2012

Sandvik Aktiebolag