Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik utser ny chef för Investor Relations

Magnus Larsson har utsetts till chef för Investor Relations (IR) och därmed underställd Ola Salmén, Sandviks vice vd och ekonomidirektör.

Magnus har varit anställd vid Sandviks IR-funktion de senaste fyra åren och har tidigare innehaft olika ekonomibefattningar såväl inom som utanför Sandvik. Han efterträder Jan Lissåker som tillträtt rollen som kommunikationsdirektör.

Tillträde till den nya tjänsten sker med omedelbar verkan och rekryteringen av en ny medarbetare till Sandviks IR-funktion påbörjas snarast.

Sandviken den 25 maj 2012

Sandvik Aktiebolag