Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2012

VD:s kommentar:

Rekordhög orderingång i kvartalet

Cover of Sandvik's interim report Q1-2012

Det globala marknadsläget var fortsatt gott och efterfrågan var hög för större delen av Sandviks produkter och tjänster under första kvartalet. Orderingången utvecklades mycket starkt och var den högsta någonsin, 28,9 miljarder SEK, vilket var en ökning med 13 % i fast valuta. Faktureringen ökade med 10 % och uppgick till 24,8 miljarder. Marknadsbilden var i huvudsak stabil i Europa och stark i Nord- och Sydamerika men splittrad i Asien där utvecklingen i främst Kina varierar påtagligt mellan olika segment, säger Sandviks VD och koncernchef Olof Faxander.

Gruvindustrin var fortsatt stark och större order erhölls i Sydamerika, Australien, Asien och Europa. Efterfrågan var fortsatt hög för produkter från främst Sandvik Mining och Sandvik Machining Solutions. För Sandvik Materials Technology var bilden splittrad med hög efterfrågan från energisegmentet men fortsatt försvagning inom flera andra segment. Rörelseresultatet utvecklades också positivt och uppgick till 3,8 miljarder.

Den nya organisationen är nu på plats och vi har börjat se effekter av de första stegen i vår nya strategiska inriktning. Vi har kunnat tillgodogöra oss ett fortsatt positivt marknads­klimat och både nå rekordhög order­ingång och en hög fakturering. Samtidigt finns det fortfarande förbättringspotential vad gäller kapitalbindning och kassaflöde. Vi ska heller inte glömma att detta är början på en förbättringsresa som kommer att ta tid och innehålla både med- och motgångar, men det känns att vi är på rätt väg.

Sandviken den 27 april 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)
Olof Faxander

VD och koncernchef