Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutför avyttringen av Sandvik Medical Solutions

Sandvik har slutfört avyttringen av Sandvik Medical Solutions till Orthopedic Solutions (Orchid), ägt av Altor Fund III.

Sandvik Medical Solutions, som tillhör affärsområde Sandvik Venture, har kontraktstillverkning av medicinska implantat och instrument för ortopedi- och dentalmarknaden. Försäljningen är som tidigare uttalat i linje med Sandviks strategi att fasa ut verksamheter utanför den definierade kärnverksamheten.

Enheten kommer vara fullt konsoliderad inom Orchid Orthopedic Solutions från och med andra kvartalet 2012.

Sandviken den 30 mars 2012

Sandvik Aktiebolag