Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2012

Valberedningen för Sandvik AB föreslår till styrelseledamöter nyval av Jürgen M Geissinger samt omval av Olof Faxander, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Anders Nyrén föreslås som styrelseordförande.

Jürgen M Geissinger, född 1959, är teknologie doktor. Han är verkställande direktör i Schaeffler AG och styrelseledamot i INA-Holding Schaeffler KG och ledamot i Supervisory Board för MTU Aero Engines Holding AG och Continental AG.

Egil Myklebust har förklarat att han inte är tillgänglig för omval.

Valberedningen består av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa, Staffan Grefbäck, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, samt Anders Nyrén, Sandviks styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag beträffande stämmoordföranden, arvoden och hur valberedningen skall utses kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma i Sandvik AB kommer att hållas den 2 maj 2012 kl. 17.00 i Göransson Arena i Sandviken.

Sandviken den 15 februari 2012

Sandvik Aktiebolag