Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik avyttrar Sandvik Medical Solutions

Sandvik har nått en överenskommelse med Orchid Orthopedic Solutions (Orchid), ägt av Altor Fund III, om att avyttra Sandvik Medical Solutions, en enhet inom affärsområde Sandvik Venture med kontraktstillverkning av medicinska implantat och instrument för ortopedi- och dentalmarknaden. Verksamheten omsatte 2011 omkring 600 MSEK (90 MUSD) och omfattar produktionsenheter i USA och Storbritannien med totalt cirka 550 anställda.

- Försäljningen av Sandvik Medical Solutions ligger i linje med vår strategi att fasa ut verksamheter utanför den definierade kärnverksamheten. Orchid tillsammans med Sandvik Medical Solutions skapar en industriellt stark kombination och vi är övertygade om att Sandvik Medical Solutions kommer att utvecklas väl tillsammans med sina nya ägare, säger Anders Thelin, chef för Sandvik Venture.

- Kombinationen av Orchid och SMS kommer att ha ett unikt kunderbjudande och utgör tillsammans den globalt ledande leverantören till industrin för ortopediska implantat. Förvärvet bekräftar Orchids ambition att vara ledande i att konsolidera denna industri, säger Claes Ekström, styrelseledamot i Orchid och Partner på Altor Equity Partners.

Transaktionen förväntas bli slutförd i mars 2012.

Sandviken den 24 februari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)