Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet 2011

VD:s kommentar:

Stabil efterfrågan under kvartalet

Olof Faxander– Affärsläget var fortsatt stabilt under det fjärde kvartalet, främst inom Sandvik Tooling som utvecklades mycket bra men även för Sandvik Mining and Construction. För Sandvik Materials Technology var bilden splittrad med hög efterfrågan från främst olje- och gasindustrin men fortsatt försvagning inom flera andra segment. Den nordamerikanska marknaden var stabil i kvartalet liksom stora delar av Europa och Asien, säger Sandviks VD och koncernchef Olof Faxander.

– I fast valuta ökade faktureringen med 9 % och uppgick till 25,1 miljarder, den högsta någonsin. Orderingången minskade med 7 %, till stor del beroende på att efterfrågan på större projekt var klart lägre än föregående år. Justerat för engångskostnader på 1,6 miljarder SEK uppgick rörelseresultatet till drygt 3,2 miljarder SEK.

– Större organisatoriska förändringar innebär alltid en viss risk för att fokus riktas alltför mycket internt. Det är därför glädjande att se att processen har varit snabb och effektiv och att den nya organisationen nu är på plats. I anslutning till detta har också koncernens finansiella mål uppdaterats. Slutligen är det tillfredsställande att vi har fått så stor anslutning till vårt inlösenerbjudande till Seco Tools aktieägare.

- Styrelsen har, baserat på Sandviks starka marknadsposition och intjäningsförmåga, beslutat att föreslå att utdelningen höjs till 3,25 SEK (3,00) per aktie.

Sandviken den 1 februari 2012

Sandvik Aktiebolag (publ)
Styrelsen