Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Ändring av antalet aktier och röster

Till följd av den apportemission som Sandvik AB genomförde efter utgången av den förlängda acceptfristen i uppköpserbjudandet till aktieägarna i Seco Tools AB, har antalet aktier och röster i bolaget ökat med 1 208 774.

Per den 29 februari 2012 uppgår därmed det totala antalet aktier och röster i bolaget till 1 254 385 923. Bolagets aktiekapital uppgår per samma datum till 1 505 263 107,60 kronor.

Sandviken den 29 februari 2012

Sandvik Aktiebolag