Ändring av antalet aktier och röster i Sandvik AB

Till följd av den apportemission som Sandvik AB genomförde efter utgången av den förlängda acceptfristen i uppköpserbjudandet till aktieägarna i Seco Tools AB, har antalet aktier och röster i bolaget ökat med 1 208 774.

Per den 29 februari 2012 uppgår därmed det totala antalet aktier och röster i bolaget till 1 254 385 923. Bolagets aktiekapital uppgår per samma datum till 1 505 263 107,60 kronor.

Sandviken den 29 februari 2012

Sandvik Aktiebolag